Kế hoạch Tuyển sinh năm học 2022 - 2023

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022 - 2023; Căn cứ tình hình thực tế tại Lâm Nhi. Mầm non Lâm Nhi thông báo tuyển sinh năm học 2022 - 2023 như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN LẬP

MẦM NON LÂM NHI

*****0O0*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****0O0*****

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2022 - 2023

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Công văn số 942/SGD&ĐT-QLT ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023;

Căn cứ Kế hoạch số     /KH-PGD  ngày  tháng   năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng về Kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của Mầm non Lâm Nhi;

Căn cứ tình hình cơ sở vật chất và vị trí nơi cơ sở đóng (Số 11, 12, 13 tầng 1, tòa nhà CT1B, khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng).

Mầm non Lâm Nhi xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế đảm bảo công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, thuận lợi cho học sinh và phụ huynh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Thực hiện công khai Kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ: Chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

Phấn đấu huy động số trẻ trong độ tuổi mầm non ra lớp đạt 80 - 90% chỉ tiêu tuyển sinh trong học kỳ I. Đạt 100% chỉ tiêu tuyển sinh trong đầu học kỳ II. Duy trì 100% trẻ ra lớp đi học đủ 2 buổi/ngày, tỉ lệ chuyên cần lớp hàng tháng đạt trên 95% đối với trẻ 5 tuổi và đạt trên 90% đối với trẻ độ tuổi khác. Mỗi lớp tiếp nhận, hỗ trợ 1 - 2 trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt học hòa nhập.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm: Tăng chất lượng công tác tuyển sinh, trẻ đến lớp nhanh hòa nhập. Tăng tỉ lệ trẻ ở lại lớp học ổn định từ đầu năm.

Đảm bảo thu chi minh bạch, công khai. Ông ép buộc phụ huynh đóng những khoản thu không rõ ràng, không phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Chủ cơ sở là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh trước phụ huynh và các cấp lãnh đạo liên quan.

 

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 2. Quy định đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh các độ tuổi (4 độ tuổi sinh từ năm 2021 đến 2017).

Nếu trẻ đăng ký vượt quá khả năng tiếp nhận, Cơ sở lập danh sách ưu tiên thứ tự trước sau để nhận trẻ theo đúng kế hoạch: Mỗi tuần nhận 1 trẻ nhà trẻ vào một lớp và nhận 1-2 trẻ mẫu giáo vào một lớp.

Nếu trẻ trên địa bàn đăng ký vượt quá quy định tại điều 14 của thông tư 49/2021/TT-BGDDT cơ sở đưa trẻ vào danh sách chờ, khi trong lớp có biến động về số lượng, có thể nhận thêm, cơ sở báo phụ huynh cho con nhập học bổ sung nhưng đảm bảo tỉ lệ giáo viên/lớp/trẻ theo Quy định tại điều này và đảm bảo diện tích phòng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đảm bảo ít nhất 1,5 m/1trẻ.

Cơ sở tuyệt đối không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

* Chỉ tiêu theo tình hình cơ sở vật chất và quy mô cơ sở:

- Số lớp: 04 trong đó: Nhà trẻ: 01, Mẫu giáo: 03

- Số học sinh: 70 trong đó:

+ NT:  25

+ MG: 45

* Số trẻ hiện có: 41 trẻ

+ NT:  13 trẻ

+ MGB: 09 trẻ

+ MGN: 13 trẻ

+ MGL: 06 trẻ

* Chỉ tiêu tuyển mới theo độ tuổi: 29 trẻ

+ NT (bé sinh năm 2020, 2021): 12 trẻ

+ MGB (bé sinh năm 2019): 06 trẻ

+ MGN (bé sinh năm 2018): 07 trẻ

+ MGL (bé sinh năm 2017): 04 trẻ

 1. Khu vực tuyển sinh:

Các tổ dân phố trong khu đô thị Tân Tây Đô và các vùng lân cận.

 1. Địa điểm tuyển sinh:

Số 11, 12, 13 tầng 1, tòa nhà CT1B, khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

 1. Thời gian tuyển sinh:

Tuyển sinh liên tục đến khi đủ số lượng trẻ theo kế hoạch. Tuyển sinh qua hình thức trực tuyến và trực tiếp.

 

5.1. Tuyển sinh trực tuyến:

Phụ huynh đăng ký qua kênh tuyển sinh của cơ sở trên fanpage, website từ ngày 12 tháng 5 năm 2022.

Khi được tiếp nhận và xếp lịch vào lớp, phụ huynh cho bé qua làm quen với cô và bạn trước 01 tuần vào các buổi chiều sau 16h.

Trước ngày đi học chính thức, phụ huynh nộp đầy đủ hồ sơ nhập học, bao gồm: Đơn xin học theo mẫu của cơ sở, bản sao giấy khai sinh của trẻ, bản phô tô sổ hộ khẩu/sổ tạm trú của gia đình, bản phô tô chứng minh nhân dân/căn cước công dân của cha và mẹ trẻ, bản phô tô sổ tiêm chủng (với trẻ dưới 2 tuổi), ảnh thẻ 3 x 4 của trẻ, cha mẹ trẻ và những người trong danh sách thường xuyên đưa - đón trẻ.

5.2. Tuyển sinh trực tiếp:

Phụ huynh trực tiếp qua cơ sở tham quan và đăng ký nhập học cho trẻ từ 25/5/2022.

Khi được tiếp nhận và xếp lịch vào lớp, phụ huynh cho bé qua làm quen với cô và bạn trước 01 tuần vào các buổi chiều sau 16h.

Trước ngày đi học chính thức, phụ huynh nộp đầy đủ hồ sơ nhập học, bao gồm: Đơn xin học theo mẫu của cơ sở, bản sao giấy khai sinh của trẻ, bản phô tô sổ hộ khẩu/sổ tạm trú của gia đình, bản phô tô chứng minh nhân dân/căn cước công dân của cha và mẹ trẻ, bản phô tô sổ tiêm chủng (với trẻ dưới 2 tuổi), ảnh thẻ 3 x 4 của trẻ, cha mẹ trẻ và những người trong danh sách thường xuyên đưa - đón trẻ.

* Lưu ý:

Vào mỗi đầu tuần, sau khi tiếp nhận trẻ mới theo kế hoạch. Cơ sở cập nhật danh sách học sinh mới tuyển, số trẻ chuyển đi trong tuần, … vào phần mềm cơ sở dữ liệu truong.hanoi.edu.vn theo đúng số trẻ mới tuyển vào cơ sở.

 1. Quy định về hồ sơ của học sinh:

- Đơn xin học (Theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phô tô hộ khẩu, sổ tạm trú (không cần công chứng);

- Bản phô tô sổ tiêm chủng của trẻ (đối với trẻ dưới 2 tuổi);

- Bản phô tô CMND/CCCD của cha và mẹ trẻ (không cần công chứng);

- Ảnh thẻ 3*4 của trẻ, cha, mẹ trẻ và những người đăng ký thường xuyên đưa - đón trẻ.

 1. Công tác đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong thời điểm tổ chức tuyển sinh năm học 2022-2023 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hội đồng tuyển sinh của cơ sở cần phải nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng các phương án cụ thể…) đảm bảo sự an toàn về sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ huynh và học sinh.

 1. Chế độ báo cáo:

Ngày 13/5/2022: Cơ sở lên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng để duyệt Kế hoạch tuyển sinh.

Vào mỗi thứ 6 hàng tuần, báo cáo số trẻ đi học thực tế trên cơ sở dữ liệu ngành theo quy định.

Ngoài báo cáo định kỳ, hàng ngày nhà trường gửi báo cáo về Phòng Giáo dục khi có yêu cầu của tổ mầm non.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN TUYỂN SINH CỦA CƠ SỞ:

Cơ sở xây dựng ban tuyển sinh, tuyên truyền trên các trang thông tin của cơ sở, công khai chỉ tiêu tuyển sinh trước cổng cơ sở để phụ huynh được biết. Sắp xếp nhân sự tiếp phụ huynh tham quan và đăng ký trực tiếp. Nhân viên trực tuyển sinh trên các trang mạng của cơ sở.

Xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh trình Phòng GDĐT phê duyệt.

Chuẩn bị máy tính kết nối Internet, tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên đăng ký tuyển sinh trực tuyến để hỗ trợ cha mẹ học sinh đăng ký trực tuyến.

Tuyển sinh theo kế hoạch đã được Lãnh đạo phê duyệt.

Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh tại cơ sở, trên trang web và phương tiện thông tin, nêu rõ chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ...trước khi tuyển sinh ít nhất 15 ngày. Thực hiện nghiêm túc quy định tại thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng giáo dục, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh về công tác tuyển sinh trực truyến.

Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến.

Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu đề ra.

Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định; bảo mật mã học sinh, bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của cha mẹ học sinh về mã học sinh. Hoàn thành cấp mã học sinh và mật khẩu trước 31/8/2022.

Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tê, ngày sinh, nơi sinh,...trong Giấy khai sinh, sổ Hộ khẩu, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu các thông tin trùng khớp, cán bộ kiểm tra hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, chủ cơ sở ký và đóng dấu xác nhận.

Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để phụ huynh đăng ký nhập học cho con.

Chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh trong thời gian tuyển sinh tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho cơ sở.

Chủ động phối hợp với Y tế xã và các tổ chức liên quan phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (trong thời điểm tổ chức tuyển sinh năm học 2022-2023 vẫn còn ảnh hưởng bới dịch Covid-19).

Kết thúc tuyển sinh (hoặc trước ngày 31 tháng 8 năm 2022), Cơ sở in danh sách học sinh đi học chính thức và báo cáo kết quả tuyển sinh cho UBND xã và Phòng GDĐT./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- UBND xã;

- Lưu: VT, hồ sơ.

CHỦ CƠ SỞ

 

Nguyễn Thị Hiền

 

0 awesome comments!
Read 86 times

TRƯỜNG MẦM NON LÂM NHI

 • Địa chỉ: Số 11 + 12 + 13 Tòa CT1B - KĐT Tân Tây Đô - Đan Phượng - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.666 404 79 - Hotline: 0913 563 278 / 0943 821 271

GIỚI THIỆU VỀ LÂM NHI
Làm cha, làm mẹ ai cũng mong muốn con mình được lớn lên thông minh và khoẻ mạnh. Con đến tuổi đến trường chắc hẳn ai cũng mong tìm được ngôi trường để gửi gắm con em mình và yên tâm công tác. Thấu hiểu điều đó chúng tôi đã xây nên ngôi trường Lâm Nhi với mong muốn đây thực sự là ngôi nhà thứ 2 của các bé.
Được sự giúp đỡ của: Phòng GD&ĐT quận Ba Đình - UBND quận Ba Đình
Với sự cố vẫn giúp đỡ của: Trường mầm non Hoạ Mi, trường mầm non Tuổi Thơ
Lâm Nhi ra đời năm 2005, nay là trường mầm non tư thục Lâm Nhi.

Top
Facebook Chat